Hét jobportaal voor architectuur, interieur, stedenbouw,...

1 Diensthoofd vergunningen (A1a-A3a)

Job Expired

1 Diensthoofd vergunningen (A1a-A3a) 262 keer bekeken

VACATURE

  • Statuut Loontrekkend
  • Provincie Vlaams-Brabant
  • Regio Regio Vilvoorde - Zaventem

Afdeling Ruimte – dienst Vergunningen – voltijds – contract onbepaalde tijd – wervingsreserve van 2 jaar

De afdeling Ruimte behandelt alle grondgebiedszaken. De afdeling bestaat uit de diensten ‘Omgevingsbeleid’, ‘Vergunningen’, ‘Handhaving’, ‘Groen’, ‘Gebouwen’ en ‘Wegen en Water’.

De afdeling Ruimte heeft tot doel het beleid van de gemeente en OCMW m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur en het gemeentelijk patrimonium.
De afdeling streeft ernaar om de woon-, leef en werkomgeving in de gemeente Grimbergen te bewaren en waar mogelijk te verbeteren.

De dienst Vergunningen geeft inlichtingen over stedenbouw, milieu en wonen en zorgt voor de aflevering en opvolging van diverse vergunningen. Tevens werkt de dienst nauw samen met de dienst handhaving om het handhavingsbeleid vorm te geven en toe te passen.

 

Functieomschrijving:

• Instaan voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de dienst en concrete opdrachten en doelstellingen voor de directe medewerkers bepalen;
• Op basis van de prioriteiten van het bestuur en in overleg met het managementteam, opmaken van een voorstel voor beleidsdoelstellingen en ze regelmatig toetsen en bijsturen;
• Eindverantwoordelijke voor het proces en de coördinatie van de omgevingsvergunningen;
• Het onderhouden van goede externe contacten met relevante personen of instanties en de organisatie vertegenwoordigen;
• Instaan voor een open interne communicatie en de interne communicatiestromen binnen de dienst vormgeven;
• Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.


Profiel:

• Hetzij minimaal houder zijn van een masterdiploma of gelijkgesteld, waaruit voldoende kennis van de ruimtelijke ordening blijkt, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunningen;
• Hetzij minimaal houder zijn van een masterdiploma of gelijkgesteld, én minimaal 2 jaar relevante aantoonbare beroepservaring.


Aanbod:

• Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3.107,98 voor een voltijdse betrekking; het maximum bruto maandsalaris bedraagt € 5.469,19. Dit bedrag is aangepast aan de huidige index, reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen;
• Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen in aanmerking genomen worden op voorwaarde dat die beroepservaring rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie;
• Werkelijke diensten in statutair of contractueel dienstverband bij een (andere) overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit;
• Maaltijdcheques van € 6,50;
• Gratis hospitalisatieverzekering – mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering mits betaling;
• Terugbetaling kosten woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
• Fietsvergoeding van € 0,24 per km voor verplaatsing woon-werkverkeer;
• Verlofregeling die een goed evenwicht tussen werk- en privéleven ondersteunt (cf. 35 werkdagen voor een voltijds personeelslid);
• Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst – Vlaanderen (premies voor verschillende familiale of professionele gebeurtenissen, vakantiedienst Pollen vzw, PlusPas, …);
• Interne en externe opleidingsmogelijkheden.


Hoe solliciteren?

Ontdek alles over de functie en de aanwervingsvoorwaarden in de infobundel.

Solliciteer ten laatste op 13 januari 2020 door dit inschrijvingsformulier in te vullen en de gevraagde documenten door te sturen naar selectie@grimbergen.

Vacature locatie:

  • Deze vacature is vervallen!
  

TRANSLATE

VACATURE TELLER