Hét jobportaal voor architectuur, interieur, stedenbouw,...

1,5 Deskundige vergunningen (B1-B3)

Job Expired

1,5 Deskundige vergunningen (B1-B3) 278 keer bekeken

VACATURE

  • Statuut Loontrekkend
  • Provincie Vlaams-Brabant
  • Regio Regio Vilvoorde - Zaventem

Aanwervingsprocedure met aanleg van een wervingsreserve


Afdeling Ruimte – dienst Vergunningen – voltijds en halftijds – contract onbepaalde tijd – wervingsreserve van 2 jaar

De afdeling Ruimte behandelt alle grondgebiedzaken. De afdeling bestaat uit de diensten “Omgevingsbeleid”, “Vergunningen”, “Handhaving”, “Groen”, “Gebouwen” en “Wegen en Water”.

De afdeling Ruimte heeft tot doel het beleid van de gemeente en OCMW m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur en het gemeentelijk patrimonium.

De dienst Vergunningen geeft inlichtingen over stedenbuw, milieu en wonen en zorgt voor de aflevering en opvolging van diverse vergunningen. Tevens werkt de dienst met de dienst Handhaving om het handhavingsgebied vorm te geven en toe te passen.

 

Functieomschrijving:

• Behandelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning waarbij de reglementaire voorschriften in acht worden genomen en een appreciatiebevoegdheid mogelijk is;
• Controle op naleving van wet- en regelgeving inzake ruimtelijke ordening en milieu;
• Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de andere diensten en het bestuur;
• Instaan voor een open externe communicatie;
• Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.


Profiel:

Minimaal houder zijn van een bachelordiploma (of gelijkgesteld).


Aanbod:

• Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.460,78 voor een voltijdse betrekking; het maximum bruto maandsalaris bedraagt € 4.146,34. Dit bedrag is aangepast aan de huidige index, reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.
• Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen in aanmerking genomen worden op voorwaarde dat die beroepservaring rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie;
• Werkelijke diensten in statutair of contractueel dienstverband bij een (andere) overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit;
• Maaltijdcheques van € 6,50;
• Gratis hospitalisatieverzekering – mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering mits betaling;
• Terugbetaling kosten woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
• Fietsvergoeding van € 0,24 per km voor verplaatsing woon-werkverkeer;
• Verlofregeling die een goed evenwicht tussen werk- en privéleven ondersteunt (cf. 35 werkdagen voor een voltijds personeelslid);
• Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst – Vlaanderen (premies voor verschillende familiale of professionele gebeurtenissen, vakantiedienst Pollen vzw, PlusPas, …);
• Interne en externe opleidingsmogelijkheden.


Hoe solliciteren?

Ontdek alles over de functie en de aanwervingsvoorwaarden in de infobundel.

Solliciteer ten laatste op 13 januari 2020 door dit inschrijvingsformulier in te vullen en de gevraagde documenten door te sturen naar selectie@grimbergen.

Vacature locatie:

  • Deze vacature is vervallen!
  

TRANSLATE

VACATURE TELLER