Hét jobportaal voor architectuur, interieur & stedenbouw
Job Expired

Architect 211 keer bekeken

VACATURE

 • Statuut Loontrekkend
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Regio Brussel

Waarom zoeken we een nieuwe medewerker?

Ben je zowel conceptueel en strategisch aangelegd maar sta je graag met je beide voeten op de grond in de realiteit van de gelaagde bouwwereld? Hou je van complexe bouw- en/of technische dossiers in al hun facetten en schalen? Werk je graag in een participatieve omgeving en zet je je graag in voor een beter, inclusiever en innovatiever Brussel? Dan is deze job misschien iets voor jou.

Om het nieuwe investeringsplan van de VGC voor de periode 2021-2025 mee gestalte te geven en te realiseren zoeken we een enthousiaste en competente medewerker die graag balanceert tussen beleid, implementatie en uitvoering.

Als adjunct van de directeur werk je actief mee aan de gehele beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) en realisatie van diverse infrastructuurprojecten binnen de directie Gebouwen en Patrimonium.
Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de vooropgestelde doelstellingen bereikt worden, rekening houdend met de financiële richtlijnen en de vigerende reglementering.

Je legt verbanden tussen de visie van verschillende beleidsdomeinen en infrastructuur en je werkt actief mee aan een strategisch bouwbeleid, een efficiënte implementatie en gebouwbeheer (nazorg).

Jouw takenpakket kan zeer divers zijn, gaande van projectleiding, opvolging van technische dossiers, adviesvorming, beleidsondersteuning en visievorming.

Je rapporteert aan de directeur Gebouwen en Patrimonium.

Wat doe je?

 • Je staat in voor het conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s.
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, het (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken.
 • Je stuurt het participatie- en informatietraject om tot een gedragen eindresultaat te komen voor alle betrokkenen.
 • Je werkt mee aan de opmaak van bouwkundige analyse, stedenbouwkundige analyse, ruimtelijk ontwerpend onderzoek, voorstellen voor ruimtelijke optimalisatie en herorganisatie, onderzoek naar pps-mogelijkheden of andere samenwerkings-
  verbanden …
 • Je staat in voor het voorbereiden en opvolgen van verschillende bouwdossiers (kleine en grote renovaties, nieuwbouw, technische studies …) in al hun facetten, zowel wat betreft het administratieve luik van de interne procedures als het opstellen van het bestek, publicaties, aanstellingen externen, uitvoering en oplevering.
 • Je ondersteunt en/of coördineert de werkzaamheden en de processen.
 • Je staat in voor de monitoring en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid.
 • Je volgt de (recente) ontwikkelingen op binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends).
 • Je vertegenwoordigt de administratie bij interne en externe klanten.
 • Je staat in voor de financiële opvolging.
 • Je bereidt, zowel periodiek als op vraag, de nodige rapportering voor over de stand van zaken van specifieke opdrachten en het programma van voorziene ingrepen.
 • In samenwerking met de collega architecten, de technisch aanspreekpunten en de energiebeheerder, en met oog voor het veiligheidsbeleid, coördineer je de uitvoering van verschillende opdrachten binnen het voorziene budget. Je beheert het overzicht van nodige ingrepen, je brengt de opdrachten in kaart en maakt ramingen op, overlegt waar nodig met de gebruikers in de locaties en met collega’s, start overheidsopdrachten op voor de aanstelling van studiebureaus en aannemers en volgt, in samenwerking met de collega’s die de locatie beheren, de uitvoering van de studies en werken op tot oplevering van de opdrachten.

Profiel:

Je hebt een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type – architect of burgerlijk ingenieur-architect;

Waardegebonden competenties
Gelden voor iedereen binnen de organisatie, voor alle niveaus en alle functies.

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties
Deze competenties zijn belangrijk voor deze specifieke functie.

 • Je hebt ervaring in projectbeheer en projectleiding
 • Je hebt ervaring in PPS-projecten
 • Je hebt ervaring in het opzetten van strategische projecten
 • Je hebt kennis van overheidsopdrachten
 • Je hebt ervaring in patrimoniumbeheer en budgetbeheer
 • Je bent computervaardig
 • Je hebt gevorderde kennis van Excel en kennis van AUTOcad

Aanbod:

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de directie Gebouwen en Patrimonium kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 3.201,86 EUR en een netto maandwedde van 2.068,10 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Hoe solliciteren?

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard CV volledig en correct in en stuur het ten laatste op maandag 18 januari 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur architect’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: https://www.vgc.be/vacatures/architect.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Vacature locatie:

 • Deze vacature is vervallen!
  

TRANSLATE

VACATURE TELLER