Hét jobportaal voor architectuur, interieur & stedenbouw

Departementshoofd stadsontwikkeling en veiligheid

Job Expired

Departementshoofd stadsontwikkeling en veiligheid 551 keer bekeken

VACATURE

 • Statuut Ambtenaar
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Regio Regio Ninove - Geraardsb.

Functieomschrijving:

 • Je werkt verschillende stadsprojecten en masterplannen uit om de stad Geraardsbergen te verfraaien:
  • Hiervoor heb je een goede kennis van projectmanagement en kan je de nodige stappen toepassen op de verschillende projecten
  • Je schat de haalbaarheid van je projecten in en kan een overzicht geven van subsidies, middelen, arbeidskrachten en tijdsplanning die aan je project verbonden zijn.
  • Je bepaalt in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen de doelstellingen van elk project en ziet toe op de kwaliteit van de gevoerde werken.
 • Je verzorgt een goede interne en externe communicatie:
  • Intern zorg je voor een goede communicatie tussen verschillende diensten die moeten samenwerken om het project tot een succesvol einde te brengen.
  • Je rapporteert op regelmatige basis aan de algemeen directeur, het college van burgemeester en schepenen en andere belanghebbenden
  • Je participeert aan intern en technisch overleg.
  • Je verzorgt een goede communicatie met externe partners (inwoners, handelaars, eigenaars van panden, hiërarchische overheden, citymarketing…).
  • Je bent aanspreekpunt en uithangbord van onze grote projecten.
 • Je voert op een efficiënte manier onderhandeling binnen een vaste structuur. Hierbij behartig je de belangen van alle deelnemers en stem je deze op een goede wijze op elkaar af.
 • Je stimuleert het privaat initiatief binnen de stad.
  • Je vertaalt lokaal economische evoluties en verwachtingen in beleidsvoorstellen en meerjarenplannen.
  • Je bent hierbij aandachtig voor noden en behoeften van onze burgers en medewerkers.
  • Je stimuleert private ondernemers en particulieren om leegstand en verwaarlozing te bestrijden. Hierdoor bouw jij mee aan een vernieuwd straatbeeld.
 • Je blijft up to date met alle wetgeving die betrekking heeft tot jouw projecten.
 • Je coördineert de werking van de diensten binnen jouw departement. Je zorgt voor voldoende begeleiding en coaching. Dit met het doel om een vlotte samenwerking te bekomen tussen de verschillende diensten en tevreden medewerkers.

Profiel:

 • We zijn op zoek naar iemand die beschikt over ervaring met en inzicht in het uitwerken van grote projecten. Iemand die het grotere geheel ziet en verbanden kan leggen tussen de diverse noden die een stad nodig heeft om te floreren. Daarnaast verwachten we van het departementshoofd ook dat hij/zij mensen kan enthousiasmeren en activeren om deel te nemen aan de stadsprojecten.

Aanbod:

De bruto aanvangsmaandwedde kan variëren tussen 3170,07 euro en 5578,45 euro, afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit.

Het brutomaandloon wordt aangevuld met maaltijdcheques (7,36 euro), tussenkomst woon-werkverkeer openbaar vervoer, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering.


Hoe solliciteren?

De kandidaturen moeten, op straffe van nietigheid, uiterlijk 01 december 2020, worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of via mail naar personeelsdienst@geraardsbergen.be .

De kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een CV, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden).

Vacature locatie:

 • Deze vacature is vervallen!
Mail me vergelijkbare jobs
1–0 van de 0 jobs
  

TRANSLATE

VACATURE TELLER