Het grootste jobportaal voor architectuur, stedenbouw & landschap

Deskundige stadsbeleid (omgevingsambtenaar en handhaving ruimtelijke ordening)

Deskundige stadsbeleid (omgevingsambtenaar en handhaving ruimtelijke ordening)

B1-B3, voltijds, contractueel

Wil je graag meebouwen aan de ruimtelijke toekomst van Wetteren? Wil jij je inzetten voor een duurzame leefomgeving? Dan zijn we op zoek naar jou!

Lokaal Bestuur Wetteren is op zoek naar een Deskundige Stadsbeleid om departement Stadsontwikkeling te versterken. Ben jij de geknipte persoon? Solliciteer dan uiterlijk tot en met 20 september 2021.

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Functie

Als deskundige stadsbeleid met specialisatie omgevingsambtenaar en handhaving ruimtelijke ordening behandel je aanvragen omgevingsvergunningen, hou je toezicht op de naleving van de stedenbouwkundige regels en ga je optreden wanneer deze regels worden overtreden.

De deskundige stadsbeleid draagt bij aan het stimuleren van het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit in Wetteren door het vergunningenbeleid, ruimtelijke planning, handhaving en een proactieve communicatie.

 

Het Team Stadsbeleid staat in voor de beleidsvoorbereiding en de uitwerking van een langetermijnvisie met specifieke aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast worden vergunningsaanvragen behandeld en adviezen ingewonnen bij andere teams binnen het lokaal bestuur en bij andere overheden en nutsmaatschappijen om tot een multidisciplinaire besluit te komen. De handhaving van de uitvoering van vergunningen is de verantwoordelijkheid dit team. Ook het opvolgen van de woonkwaliteit, het huisvestingsbeleid, de onmiddellijke milieu- en leefomgeving (afvalproblematiek, dierenwelzijn,…) en het beleid voor de lokale economie behoort tot de taken van dit departement.

 

Jouw kerntaken zijn:

 • Je staat in voor de behandeling van omgevingsvergunningen binnen de geldende wetgeving en bijpassende procedures en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen;
 • Je verstrekt stedenbouwkundige inlichtingen en geeft duidelijke interne en externe adviezen.
 • Je staat in voor de uitrol en toepassing van het gemeentelijk handhavingsplan ruimtelijke ordening en draagt de visie en strategie actief uit en houdt het up-to-date.
 • Jouw focus ligt op het nastreven van goede ruimtelijke ordening op het grondgebied Wetteren. Dit geldt voor nieuwe aanvragen, regularisaties of handhaving Ruimtelijke Ordening.
 • Je werkt nauw samen met de omgevingsambtenaren om de burger, projectontwikkelaars en/of architecten te begeleiden bij al hun vragen in de materie van Ruimtelijke ordening. Op een proactieve wijze dragen jullie de visie en strategie van ruimtelijke ordening uit en worden overtredingen vermeden.
 • Je zet samen met de collega omgevingsambtenaren in om het respect voor stedenbouwkundige regels te verhogen. Je zet in op een zowel proactieve, reactieve, als bemiddelende aanpak. Je voorkeurstijl daarbij is een probleemoplossende communicatie;
 • Je denkt mee in de opmaak van beleid en de uitvoering van projecten op gebied van Ruimtelijke planning.
 • Je ziet toe op de naleving van alle reglementaire en administratieve bepalingen met betrekking tot de omgevingsvergunningsplicht, in het bijzonder van de stedenbouwkundige handelingen;
 • Je treedt op als verbalisant en voert je controles uit om na te gaan of voorschriften en regels in verband met ruimtelijke ordening, bouw en vergunningen correct worden nageleefd. Nadat je de nodige vaststellingen hebt gedaan, maak je een rapport waarin je jouw vaststellingen beschrijft en de situatie analyseert. Op basis daarvan geef je in eerste instantie informatie of werk je voorstellen, adviezen en oplossingen uit;
 • Als verbalisant maak je indien nodig een proces-verbaal of een verslag van vaststelling op, met als doel het herstel te bekomen via een bestuurlijke maatregel of via gerechtelijke weg;
 • Je werkt mee aan en leidt zelf een aantal projecten, je neemt deel aan werkgroepen, en draagt zo actief bij aan het behalen van de doelstellingen uit het meerjarenplan.
 • Je volgt nauwgezet de wet- en regelgeving inzake ruimtelijke ordening en handhaving op. Je houdt de trends en ontwikkelingen bij in dit vakgebied en ondersteunt je collega’s hierin.
 • Je houdt steeds de collega, de eindgebruiker, de klant, de cliënt, de inwoner voor ogen. Door middel van participatie stem je de werking hier zo goed mogelijk op af.
 • Je zorgt voor een duidelijke terugkoppeling en communicatie naar bevolking en belangengroepen.
 • Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk:
  • Samenwerken
  • Professionaliteit
  • Enthousiasme
  • Klantgerichtheid

Jouw Profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma of een diploma dat daarmee gelijkgesteld is.
 • Kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelordiploma, komen evenwel in aanmerking indien deze beschikken over relevante beroepservaring én slagen voor een niveau- of capaciteitstest.
 • Je bent geboeid door stedenbouw en ruimtelijke ordening.
 • Je bent een teamplayer, klantgericht en zowel schriftelijk als mondeling een vlotte communicator.
 • Je kan probleemoplossend denken, hebt zin voor initiatief en je bent besluitvaardig.

Aanbod

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 2509,94 (B1 trap 0) en € 4229,18 (B3 trap 23)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler van 3.34%
 • Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op 20 september 2021:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
 • diploma
 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar  sylvia.beeckman@hudsonsolutions.com

Meer weten?

 • Over de procedure: contacteer Annelies Van Rysselberghe, Expert Personeel, vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 369 00 50
 • Over de functie-inhoud: Joke Zanders, Teamcoach Stadsbeleid, zanders@wetteren.be

kan je het volledige vacaturebericht met de functiebeschrijving nalezen. https://www.wetteren.be/vacatures

Meer info

Vacature locatie:

Solliciteer nu Solliciteer via Facebook
Mail me vergelijkbare jobs
1–0 van de 0 jobs
Deel deze vacature
  

TRANSLATE

VACATURE TELLER