Het grootste jobportaal voor architectuur, interieur & stedenbouw

DOCENT (TENURE TRACK) / HOOFDDOCENT CIRCULAIR BOUWEN EN/OF ECO-DESIGN

Job Expired

 

UHasselt wil mensen en kennis inzetten om samen met anderen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. We zijn stevig verankerd in de regio, maar richten de blik op de wereld. UHasselt, dat zijn zeven faculteiten, twee schools en zes onderzoeksinstituten op twee campussen. Met meer dan 6000 studenten en 1400 onderzoekers en medewerkers engageren wij ons elke dag in en voor de samenleving. We worden daarbij gedreven door innovatie, betrokkenheid, integriteit, ondernemingszin en ruimdenkendheid.

UHasselt staat open voor en biedt kansen aan alle talenten, ongeacht gender, etnische afkomst, nationaliteit, functiebeperking of leeftijd.

De faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v/x)

docent (tenure track) / hoofddocent Circulair bouwen en/of eco-design

Achtergrond

Deze vacature kadert binnen de verdere uitbouw van het academisch onderzoek van de faculteit Architectuur en Kunst en de onderzoeksgroep ArcK binnen de Universiteit Hasselt, specifiek in het domein van circulair bouwen en eco-design. De kandidaat wordt lid van de faculteit Architectuur en Kunst, de onderzoeksgroep ArcK en de onderzoekslijn Sustainability.

Meer informatie:

www.uhasselt.be/fac-architectuur-en-kunst

Onderwijsopdracht

In de academische opleidingen architectuur en interieurarchitectuur worden studenten opgeleid die breed inzetbaar zijn, excellent kunnen ontwerpen vanuit een onderzoekende en civic houding, en over een dosis managementcapaciteiten beschikken. Het onderwijs organiseer je in samenwerking met de goed uitgebouwde onderzoeksgroep ArcK.

De kandidaat zal bouwtechnisch/ontwerpmatig onderwijs uitbouwen en versterken. Hij/zij zal coördinerend verantwoordelijke zijn van een aantal bouwtechnische opleidingsonderdelen binnen de studio Bouwkunde. De studio Bouwkunde omvat opleidingsonderdelen over Draagstructuur, Constructie, Bouwfysica/Klimaatbewust bouwen, en Materialiteit.

De kandidaat voert binnen de studio Bouwkunde onderwijsopdrachten uit in de opleidingen interieurarchitectuur en architectuur, zowel theoretische vakken als seminaries, in samenwerking met andere teamleden. Hij/zij draagt vanuit de eigen onderzoekspraktijk ook bij tot de verdere academische ontwikkeling van het aspect circulair bouwen en/of eco-design.

Onderzoeksopdracht

Binnen de onderzoekslijn Sustainability ontwikkelt de kandidaat zijn/haar eigen onderzoek in het domein van het circulair bouwen en/of eco-design, complementair en in synergie met het lopend onderzoek naar energie-efficiëntie/sufficiëntie, donuteconomie en regeneratief en biogebaseerd materiaalgebruik. Hij/zij coördineert de integratie van het eigen onderzoek in het onderwijs en kadert zijn/haar onderzoek in de civic missie van de faculteit en in een internationale context en bouwt hier actief een structureel netwerk rond uit.

De kandidaat is bereid om – in goede verstandhouding met interne en externe collega’s – zowel het onderwijsbeleid als het onderzoeks- en dienstverleningsbeleid van de faculteit mee uit te bouwen.
Naast de academische taken kan het universiteitsbestuur de leden van het ZAP ook belasten met organisatorische, coördinerende of administratieve taken.

Meer informatie over de onderzoekslijn Sustainability:

Sustainability

Profiel

  • Je bent Doctor in de architectuur, interieurarchitectuur, ingenieurswetenschappen richting architectuur of bouwkunde of industriële ingenieurswetenschappen, richting bouwkunde of gelijkwaardig.
  • Postdoc ervaring is vereist en ontwerpervaring als (interieur)architect of ingenieur is sterk aanbevolen.
  • Je hebt aantoonbare onderzoekservaring via wetenschappelijke publicaties en onderzoeksprojecten in het domein van circulair bouwen en/of eco-design.
  • Je hebt aantoonbare ervaring en competenties in het verwerven van (internationale) onderzoeksmiddelen.
  • Je beschikt over een internationaal netwerk in uw vakgebied, zichtbaar in uw cv.
  • Je beschikt over goede pedagogische en didactische kwaliteiten (door ervaring of studie), aantoonbaar via een lijst van onderwezen vakken, bij voorkeur in het domein van de (interieur)architectuur.
  • Je beschikt over organisatiecompetenties en werkt op een constructieve manier in teamverband. Je beschikt over leiderskwaliteiten in een academische context.
  • Je beschikt over goede relationele, communicatieve en rapporteringsvaardigheden.
  • Academisch personeel dient te voldoen aan de taalregeling voor de bestuurstaal (Nederlands, ERK-niveau B2) en de doceertaal (Nederlands en/of Engels, ERK-niveau C1). De UHasselt voorziet in begeleiding op maat om, indien nodig, te helpen het vereiste taalniveau te bereiken in het kader van de Vlaamse taalregeling.
Aanbod

In functie van jouw kwalificaties biedt de UHasselt:
·Ofwel een aanstelling in de graad van docent in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van 5 jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van de betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria.
·Ofwel een deeltijds ambt in de graad van docent of hoger die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van de betrokkene gunstig beoordeelt. De aanstelling start op 16.09.2021.

Selectieprocedure
Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 13 juni 2021.
De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier en een interview.
De selectiegesprekken vinden plaats op 18.06.2021 in de namiddag.
Meer info
Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK, +32-11-269380, griet.verbeeck@uhasselt.be
Prof. dr. ir. Elke KNAPEN, +32-11-269375, elke.knapen@uhasselt.beMeer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs voor onder meer onze personeelsvoordelen.

Meer info

Vacature locatie:

  • Deze vacature is vervallen!
Mail me vergelijkbare jobs
1–0 van de 0 jobs
Deel deze vacature
Connect with us
  

TRANSLATE

VACATURE TELLER