Hét jobportaal voor architectuur, interieur, stedenbouw,...

Infrastructureel Medewerker (architect)

Job Expired

Infrastructureel Medewerker (architect) 217 keer bekeken1 sollicitatie

VACATURE

  • Statuut Ambtenaar
  • Provincie Limburg
  • Regio Regio Beringen - Tessenderlo

 

Wie zijn wij?

Vzw KOBeL groepeert en bestuurt 15 basisscholen en 8 secundaire scholen in Beringen en Lummen. Naast gewoon onderwijs horen ook het buitengewoon onderwijs en het  Centrum Leren en Werken tot onze familie. In totaal tellen we meer dan 7000 leerlingen.

We geloven daarbij in het principe van subsidiariteit: beslissingen worden best genomen op het niveau waar het rendement het hoogst is. Om dit waar te maken, bouwen we aan een professionele overkoepelende ondersteuning die de plaatselijke scholen bijstaat zonder het belang van het geheel uit het oog te verliezen.

Daarin vind jij hopelijk een plaats.

Wie ben jij?

Je hebt inzicht of zelfs ervaring met de verschillende fasen in een bouwtraject, van het eerste idee tot de definitieve oplevering.

Je hebt de technische en administratieve aspecten van aanbesteden, ontwerpen en bouwen onder de knie, ook op het vlak van duurzaamheid.

Teken- en meetstaatprogramma’s, andere software…, het heeft allemaal geen geheimen voor jou.

Je beschikt over het vermogen om positief-kritisch en probleemoplossend te denken.

Je hebt de ingesteldheid en competenties om een efficiënt netwerk op te bouwen.

Je hebt de gave om correct, helder en beknopt te argumenteren en te rapporteren. Daarnaast kan je ook uitstekend luisteren.

Je kan zowel lokaal als overkoepelend meedenken.

Je wil niet alleen zelfstandig werken, je kan het ook, binnen de krijtlijnen die het bestuur uittekent.

Je hebt een zin voor humor die mensen verbindt.

Een bewijs van pedagogische bekwaamheid en/of voeling met onderwijs zijn pluspunten.

Wat willen we samen met jou bereiken?

We willen, met jouw ondersteuning, een infrastructureel beleid opzetten, uitwerken en realiseren, en dat zowel overkoepelend als per locatie.  Daartoe gaan we in gesprek met onze bestuurders, lokale bestuurscomités, directies en personeelsleden, en met de geselecteerde ontwerpbureaus en bouwbedrijven.

Wat verwachten we concreet?

Je eerste taak bestaat eruit na een grondige kennismaking met de verschillende scholen en hun huidige en toekomstige plannen, hen te begeleiden bij het opstellen van een realistisch masterplan, en dit te synthetiseren tot een globaal plan van aanpak voor de hele vzw.

Als dit nog nodig blijkt, verdiep je je in de procedures tot het bekomen van AGION-subsidiëring, en de wettelijke en procedurele vereisten voor een correcte selectie van een ontwerp- of bouwteam.

Daarnaast bouw je een efficiënt netwerk op om het bestaand en toekomstig gebouwenpatrimonium op te volgen, en dat

  • binnen vzw KOBeL met de overkoepelende diensten, het Bestuur, de lokale bestuurscomités en de directies,
  • buiten vzw KOBeL met de subsidieverlenende overheid AGION, de vergunningverlenende overheden, inzonderheid de Stad Beringen en Gemeente Lummen, de adviserende instanties van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, geselecteerde architectenbureaus en bouwbedrijven.

Als de kogel door de kerk is en een ontwerp- en bouwproces begint, neem je deel aan vergaderingen tijdens de ontwerp- en (indien aangewezen) bouwfase. Je hebt daarbij een breed spectrum, van aandacht voor de budgettaire consequenties van voorgelegde keuzes tot de verkeersveiligheid van onze kinderen.

Waar situeer je jezelf in de organisatie?

Je bent als lid van het overkoepelend middenkader (zetel Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen) op de eerste plaats verantwoording verschuldigd aan de coördinerende directies en het Bestuur. Je hebt een voltijdse opdracht en wordt betaald volgens het officiële barema voor een personeelslid met een vergelijkbaar diploma en anciënniteit.

Hoe en wanneer solliciteer je?

Je kan je kandidatuur voor deze boeiende job (met – als je al zover bent – enkele voorbeelden van projecten waaraan je meegewerkt hebt) ten laatste op 6 september 2020 mailen naar Marc Robben, voorzitter van vzw KOBeL, op het mailadres marc.robben@telenet.be.

Vacature locatie:

  • Deze vacature is vervallen!
Mail me vergelijkbare jobs
1–0 van de 0 jobs
  

TRANSLATE

VACATURE TELLER