Het grootste jobportaal voor Architectuur

Teamverantwoordelijke vergunningen en handhaving RO

Job Expired

Teamverantwoordelijke vergunningen en handhaving RO (m/v/x)

Ben je geboeid door stedenbouwkundige projecten en wil je daarrond werken in een bruisende stad als Aalst? Wil je de coördinatie van een team op jou nemen en het talent van je medewerkers verder ontwikkelen? Lees dan snel verder!

Hieronder vind je een beknopte beschrijving van deze vacature. Raadpleeg de informatiebundel op www.aalst.be voor uitgebreide informatie.

 

 

Functieprofiel:

Je maakt als teamverantwoordelijke vergunningen en handhaving Ruimtelijke Ordening (RO) deel uit van het thema Ruimte, dienst Vergunningen en wonen.

Het team Vergunningen & handhaving RO staat in voor het begeleiden en behandelen van de aanvragen tot omgevingsvergunning met hoofdzakelijk de stedenbouwkundige component. In dit kader wordt er ook nauw samengewerkt met het team Vergunningen en handhaving milieu. Daarnaast is er binnen het team een handhavingscel (2 VTE) die instaat voor toezicht op stedenbouwkundige overtredingen, zowel na klachten als proactief. De dienst Vergunningen en wonen werkt nauw samen met de dienst Omgevingsbeleid aan stadsvernieuwings- en ontwikkelingsprojecten, RUP’s, en stedenbouwkundige verordeningen.

Je geeft rechtstreeks leiding aan 11 VTE (4 GOA’s, 4 dossierbehandelaars, 1 handhaver (GSI), 1 verbalisant en 1 administratief medewerker) en je rapporteert aan het diensthoofd Ruimtelijke ordening.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je bent, vanuit je leidinggevende positie, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het team.
 • Je coacht medewerkers om optimale prestaties, betrokkenheid en verdere persoonlijke ontwikkeling te behalen. Door jouw persoonlijke aanpak kom je tot de beste resultaten, en dit terwijl jouw team zich gewaardeerd en gelukkig voelt.
 • Je bent sterk in het plannen en organiseren van het werk en stelt op basis van objectieve criteria een werkverdeling op.
 • Je kan m.b.t. de vergunningen in de rol van dossierbehandelaar duiken na de inwerkingsperiode.
 • Je zorgt voor een uniforme, klantvriendelijke en kwalitatieve dienstverlening binnen het team volgens vastgelegde termijnen en intern opgestelde richtlijnen.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleert communicatie binnen het team zodat het beleid en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn.
 • Je rapporteert over voortgang en resultaten en fungeert als aanspreekpunt / signaalfunctie voor en naar het beleid.
 • Je zorgt voor een correcte en tijdige budgetopvolging en signaleert tijdig mogelijke knelpunten.
 • Je werkt actief aan een intern én extern netwerk en je onderhoudt deze contacten op regelmatige basis.
 • Samen met jouw diensthoofd teken je de krijtlijnen uit voor de werking van jouw team en bewaak je de eenheid in de werking van alle collega’s, in samenspraak met de werking van andere teams (zoals vb. vergunningen en handhaving milieu), waar nauw mee samengewerkt wordt.
 • Je bent een rolmodel op het vlak van het betekenis geven aan onze organisatiewaarden, nl. samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid.

Wil je graag meer weten over het team, de jobinhoud en de werklocatie? Heb je zelf vragen? Op 30 november 2022 vindt er een vrijblijvende infosessie plaats om 19u00 in het administratief centrum.

 

Verwacht:

Jij…

 • hebt een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld onderwijs).
 • beschikt niet over een masterdiploma maar hebt wel 3 jaar beroepservaring in ruimtelijke ordening of 3 jaar leidinggevende beroepservaring én je slaagt in de niveau- en capaciteitstest.
 • hebt kennis van proces- en projectmanagement.
 • bent bereid om kennis van overheidshandelen (wetgeving overheidsopdrachten, decreet lokaal bestuur, …) en de VCRO wetgeving te verwerven.
 • bent sterk in het motiveren van werknemers en stuurt hen aan om zichzelf te ontwikkelen. Je probeert hun groei te bevorderen door gerichte feedback te geven, je geeft kansen door verantwoordelijkheden toe te kennen en doet dit aan de hand van een persoonlijke aanpak.
 • bent analytisch sterk, legt makkelijk verbanden tussen gegevens, denkt oplossingsgericht en trekt vlot sluitende conclusies.
 • bent in staat om proactief doelen te stellen en nauwgezet actieplannen uit te tekenen waarbij je de juiste personen en middelen inschakelt binnen de beschikbare tijd.
 • bent in staat om beslissingen te nemen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht actie te ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.
 • bent sterk in samenwerken, zowel met je diensthoofd, als binnen de eigen dienst als met andere stadsdiensten, bestuursorganen en relevante partners.
 • communiceert op een klantgerichte en constructieve manier en je biedt een kwalitatieve dienstverlening en objectieve ondersteuning.
 • handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • gaat proactief om met weerstand en handelt steeds diplomatisch.

 

Aanbod:

Stad Aalst…

 • biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want “Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
 • heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als teamverantwoordelijke in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van flexibele arbeidstijd tussen 7 uur en 22 uur.
 • biedt je een loon binnen weddeschaal A1a-A3a (met een basisbrutowedde tussen 3 500,01 EUR per maand en 6 159,05 EUR per maand).). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
 • geeft je de kans om aan de slag te gaan in het centrum Aalst, nl. in het administratief centrum (adres: Werf 9) Er is de mogelijkheid tot structureel telewerk na de inloopperiode van 12 maanden.
 • vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (Onthaal- en leertraject, laptop, GSM met abonnement, …)
 • voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
 • biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je alles over op www.aalst.be

Maar hoe solliciteer je nu?

Solliciteren doe je via de knop ‘Solliciteer nu‘ waar je tot en met 5 december 2022 een recent cv en jouw diploma kan opladen.
De selectieprocedure bestaat uit:

 • Een niveau- en capaciteitstest tussen 6 december en 13 december 2022. Dit is enkel van toepassing voor kandidaten die niet in het bezit van een masterdiploma zijn, maar wel voldoen aan de gevraagde drie jaarrelevante beroepservaring.
 • een digitaal intakegesprek dat plaatsvindt op 15 december 2022;
 • een assessment, dat plaatsvindt tussen 19 december en 23 december 2022 (vermoedelijk op 20 of 21 december)
 • een mondeling gedeelte met voorbereidende opdracht dat plaatsvindt op 13 januari 2023. Je ontvangt de voorbereidende opdracht op 3 januari 2023 en moet deze ten laatste op 10 januari 2023 indienen.

Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je de beste sollicitatietips op www.aalst.be.

Blijf je toch achter met vragen?

 • Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Ciska De Bock, recruiter via 0471 99 37 53 of via jobs@aalst.be.
 • Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Shani Bisback, dossierbeheerder via 053 72 32 50 of via jobs@aalst.be.
 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Tom Chanet, diensthoofd Vergunningen en wonen via 053 72 35 81 of via tom.chanet@aalst.be.

Meer info

 • Deze vacature is vervallen!
Mail me vergelijkbare jobs
1–0 van de 0 jobs
Deel deze vacature
Connect with us