Het grootste jobportaal voor Architectuur

Vacature bouwadviseur (m/v/x)

Vacature bouwadviseur (m/v/x)

KOBA Voorkempen, Nooitrust 4 te Malle

Draag je steentje bij aan de uitbouw van ons schoolbestuur !

 

Ons schoolbestuur

De vzw KOBA Voorkempen is een van de negen schoolbesturen binnen de netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (KOBA). Onze vzw omvat negen scholen in Malle, Schilde, Schoten, Vremde, Zandhoven en Zoersel. Het onderwijsaanbod in deze scholen varieert van kleuter- tot secundair onderwijs.

 

Jouw opdracht

Je werkt onder verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan van vzw KOBA Voorkempen. Jouw functiebeschrijving evolueert volgens ervaring en behoeften binnen onze organisatie. Aanpassingen of aanvullingen gebeuren uiteraard in onderling overleg. Jouw opdracht ziet er als volgt uit:

 

Projectmanager

•     aanspreekpunt voor instandhouding en ontwikkeling van infrastructuur

•     dialoog tussen architect, aannemer, andere betrokkenen en de school

•     procedurele opstart van projecten: startadvies, aanstelling architect, aanstelling aannemer

•     begeleider van onze directies doorheen het volledige bouwproject

•     actieve opvolging van bouwtrajecten in de rol van leidend ambtenaar

•     zelfstandig werken en terugkoppelen naar bestuur

 

Adviseur

•     advies aan bestuur en directies

•     oog voor kosten en prioriteiten

o   optimale verhouding tussen kwaliteit en prijs

o   ramingen opstellen, offertes vergelijken, varianten afwegen, exploitatiekosten inschatten

o   budgetbewaking; prijsherzieningen, afrekeningen

•     oog voor bouwgerelateerde timing:

o   tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase

o   controle- en onderhoudscycli, restlevensduur

o   terugverdien- en afschrijvingstermijnen

•     conformiteit realiseren (oppervlakte- en financiële norm, regelgeving, veiligheid, preventie)

•     aandacht voor ‘zachtere waarden’: uitstraling, leefbaarheid, sfeer, flexibiliteit, architectuur …

 

Administratieve spil

•     interne administratie

•     communicatie met administratieve instanties

•     goede contacten met administratieve instanties

o   specifieke bouwvoorwaarden voor onderwijs

o   aanvragen van vergunningen

o   lokale bouwgerelateerde initiatieven

•     actualiteit m.b.t. specifieke regelgeving opvolgen

•     correcte en optimale subsidies realiseren

 

Deel van een netwerkorganisatie

•     belangen van het schoolbestuur behartigen

•     meewerken aan masterplannen en (meerjaren-) begrotingen

•     bestuur informeren over vorderingen in de verschillende projecten

•     samenwerken met collega-bouwadviseurs en bouwcoördinator binnen netwerkorganisatie KOBA

 

 Onze toelatingsvoorwaarden

  • Je hebt een masterdiploma of vergelijkbaar door ervaring (minimum bachelor).
  • Een bewijs van pedagogische bekwaamheid is een
  • Je bent bereid nascholingen (overheidsopdrachten, AGION, REVIT…) in functie van je takenpakket te
  • Je bent flexibel en ook buiten de normale schooluren
  • De verloning gebeurt conform de weddeschalen in het
  • Je bent bereid om – in onderlinge samenspraak – een opdrachtvolume van 80 à 100% op te
  • Je hebt een rijbewijs en beschikt over een
  • Je kan uiterlijk in januari in dienst

Onze procedure

Voor meer informatie contacteer je dhr. L. Verpoorten, afgevaardigd bestuurder van vzw KOBA Voorkempen:

Kandidaten versturen hun kandidatuur tot en met vrijdag 21 oktober per post én per mail naar:

  • vzw KOBA Voorkempen – Nooitrust 4, 2390 Malle – verpoorten@kobavoorkempen.be Enkel schriftelijke kandidaturen met volledig curriculum vitae worden aanvaard.

Een eerste selectie van de kandidaten gebeurt aan de hand van de sollicitatiebrief en het curriculum vitae. Kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie op dinsdag 25 oktober 2022.

Meer info

Vacature locatie:

Solliciteer nu Solliciteer via Facebook
Mail me vergelijkbare jobs
1–0 van de 0 jobs
Deel deze vacature
Connect with us
  

TRANSLATE

VACATURE TELLER