Het grootste jobportaal voor Architectuur

Archipl Architecten 2134 keer bekeken

Volgen

Deze werkgever heeft momenteel geen vacatures.

Archipl Architecten

Info over de werkgever

Archipl is een ontwerpgroep van een vijftiental architecten die werkt aan zeer uiteenlopende opdrachten rond ‘maatschappelijk relevante’ thema’s. Stedelijke inbreiding, herbestemming en restauratie, collectiviteit, onderwijs, zorg, patrimonium, werkplekken, kunstintegratie, stedenbouw en planning zijn het werkveld waarbinnen Archipl graag actief is en wordt gevraagd.

Archipl werd in 2007 opgericht uit het Architectenbureau Patrick Lefebure dat in 1989 ontstond en eveneens binnen de genoemde domeinen expertise opbouwde.

Contextualiteit en de relatie met de geschiedenis zijn bij uitstek de kenmerken van de stedelijke cultuur waar we werkzaam zijn. De dense en vrij vaste contouren van dit kader zetten aan tot zorgvuldige en sociale interventies die stimulerend zijn voor de plek en de gebruiker. Vaak contradictorische factoren zoals densiteit, mobiliteit, economie, comfort, milieuzorg enzovoort worden in dit discours steeds meer bepalende en kritische parameters. Archipl betrekt in dit verband opdrachtgevers en besturen in een uniek ‘overlegmodel’, een zelfcorrigerend ontwerptraject waarbij door nauw overleg vragen en antwoorden steeds dichter bij elkaar komen om uit te monden in een scherp en kritisch project.

Duurzaamheid of het energievraagstuk zijn in dit traject geen opzichzelfstaand thema, noch een bouwtechnologisch additief, maar een uitgangspunt en ideologie. Archipl legt externe samenwerkingsverbanden met lichtdeskundigen, fotografen, kunstenaars, 3D-specialisten en studiebureaus voor technische uitrusting en stabiliteit.