Het grootste jobportaal voor architectuur, interieur & stedenbouw

ROOILIJN architectuur 1023 keer bekeken

Volgen

Deze werkgever heeft momenteel geen vacatures.

ROOILIJN architectuur

Info over de werkgever

ROOILIJN is in de eerste plaats een team: een kleine multiprofessionele groep die de verscheidenheid aan opdrachten en schaalniveaus binnen een nauwe samenwerking op een ontwerpmatige, polyvalente en diepgaande wijze benadert.

We werken aan een verscheidenheid aan ontwerpopgaves op verschillende schaalniveaus en voor verschillende private en publieke opdrachtgevers. Onze projecten balanceren bewust op de grens tussen ‘gewoon/evident’ en ‘herkenbaar/karaktervol’. Onze methodiek wordt gekenmerkt door een analytische blik, een onderzoekende houding en het besef dat het bestaande een grote waarde is om op voort te bouwen. Vanuit deze benadering maken we ontwerpen die contextueel zijn, nieuwe kwaliteiten aanboren of bestaande waarden opnieuw tot leven wekken.

  

TRANSLATE

VACATURE TELLER